Nâng cấp một số ứng dụng quản lý thuế

14:25 | 19/08/2015 Print
Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.3, Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.1.5 và Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) 3.2.3.

hỗ trợ khai thuế

Phần mềm hỗ trợ khai thuế phiên bản 3.3.3

Tổng cục Thuế cho biết, việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.3, iHTKK phiên bản 3.1.5 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTTNCN) phiên bản 3.2.3, nhằm đáp ứng yêu cầu cập nhật danh mục địa bàn hành chính (điều chỉnh địa giới hành chính) tỉnh Bình Phước và Hậu Giang.

Theo đó, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN; Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính (Bổ sung Chi cục Thuế huyện Phú Riềng trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước; Bổ sung Chi cục Thuế thị xã Long Mỹ trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang).

Đồng thời, nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên chức năng kê khai Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 16TH) và Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN) theo nội dung thay đổi địa bàn hành chính nêu trên.

Cụ thể: Thêm mới các xã thuộc huyện Phú Riềng và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Bù Gia Mập - tỉnh Bình Phước; Thêm mới các phường thuộc thị xã Long Mỹ và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Đổi tên phường 6 thành phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Nội dung tiếp theo là nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài và danh mục phí, lệ phí trên ứng dụng HTKK, iHTKK.

Trong đó, bổ sung chức năng kê khai các tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN, 06/TNDN và hết hiệu lực tờ khai 08B/KK-TNCN từ kỳ tính thuế năm 2015, theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Đồng thời bổ sung/nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng cập nhật danh mục phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Trong đó: bổ sung “Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện”; đổi tên “Phí sử dụng, bảo vệ tần số vô tuyến điện” thành “Phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Tổng cục Thuế cho biết, bắt đầu từ ngày 18/8/2015, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.3, iHTKK 3.1.5 và phần mềm QTTNCN 3.2.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.3: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.5: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.3: Thực hiện kê khai trên trang https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam