Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu

11:06 | 06/05/2015 Print
Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu cung cấp, lắp đặt bàn ghế hội trường cho Chi cục hải quan cảng Vũng Áng.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt bàn ghế hội trường cho Chi cục hải quan cảng Vũng Áng

- Tên dự toán: Mua sắm bàn ghế hội trường cho Chi cục hải quan cảng Vũng Áng

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 8h ngày 8/5/2015 đến 8h ngày 15/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 8h ngày 11/5/2015 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh./.

PV

PV

© Thời báo Tài chính Việt Nam