Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo mời chào hàng

15:34 | 02/10/2014 Print
Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua sắm lắp đặt Giá kho Lưu trữ trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

2. Tên gói thầu: “Mua sắm lắp đặt Giá kho Lưu trữ trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.

3. Tên dự án: “Mua sắm tài sản trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2014.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 07h00 ngày 06 tháng 10 năm 2014 đến 17h00 ngày 10 tháng 10 năm 2014 (Trong giờ Hành chính).

7. Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Địa chỉ: Số 136 Đường Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình. ĐT: 036.3830.650

8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (Đóng thầu): 17h00, ngày 10 tháng 10 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Số 136 Đường Quang Trung, TP tỉnh Thái Bình.

9. Mở thầu vào hồi 17h05 ngày 10 tháng 10 năm 2014 tại Cục thuế tỉnh Thái Bình./.

Thái Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2014
CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Dương Thị Tài

PV

PV

© Thời báo Tài chính Việt Nam