Cục Thuế Tuyên Quang mời thầu

10:56 | 02/07/2014 Print
Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang mời thầu gói thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương năm 2014".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

2. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương năm 2014

3. Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương năm 2014

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 04 tháng 7 năm 2014 đến trước 10 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Phòng họp tầng 2 trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang - Số 6 đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273 822489 Fax: 0273 822713

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại: Phòng họp tầng 2 trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang - Số 6 đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang./

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam