Cục Hải quan Bình Dương thông báo kế hoạch đấu thầu

11:47 | 27/06/2014 Print
Cục Hải quan Bình Dương thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm dụng cụ đựng mẫu hàng hóa.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan Bình Dương

- Địa chỉ: 327 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0650.3820119 Fax: 0650.3820119

2. Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ đựng mẫu hàng hóa

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 330/QĐ-HQBD ngày 26/6/2014 về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm dụng cụ đựng mẫu hàng hóa.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan Bình Dương

5. Giá gói thầu: 396.915.000 VNĐ

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Cục Hải quan Bình Dương thông báo kế hoạch đấu thầu
Tên gói thầu

Bình Dương, ngày tháng 6 năm 2014

CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

D.T

D.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam