Hải quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu

14:54 | 30/05/2014 Print
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống đường truyền giám sát

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống đường truyền giám sát cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 3 tháng 6 năm 2014 đến ngày 9 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính)1.

Địa chỉ phát hành: số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại 083.8216377.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 9 tháng 6 năm 2014 tại số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị - điện thoại 083.8216377)

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam