Kho bạc Nhà nước Quảng Nam mời thầu cung cấp vật tư

16:37 | 23/04/2014 Print
Kho bạc Nhà nước Quảng Nam mời thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera cho 03 Kho bạc Nhà nước trực thuộc

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Nam

2. Tên gói thầu: “Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera cho 03 Kho bạc Nhà nước trực thuộc”;

3. Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên của cơ quan năm 2014;

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2014 đến trước 9h00 ngày 29 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính);

Địa chỉ phát hành: Kho bạc Nhà nước Quảng Nam (số 81 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), liên hệ Phòng Hành chính - Quản trị, điện thoại cố định: 05103 852213, Fax: 05103 852208;

6. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9h00 ngày 29 tháng 4 năm 2014.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam