Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thông báo mời thầu

20:39 | 01/04/2014 Print
Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thông báo thầu: "Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2014"

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2014.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước ( Kinh phí hoạt động hành chính và kinh phí địa phương hỗ trợ)

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 03/4/2014 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 10/4/2014 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa chỉ phát hành: Tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ: tổ 11 - phường Ngọc Xuân - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng (Điện thoại: 0263.852551, Fax 0263.852595).

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút ngày 10/4/2014 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ: tổ 11 - phường Ngọc Xuân - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam