Cục Thuế tỉnh Gia Lai mời thầu xây dựng trụ sở làm việc

15:50 | 20/03/2014 Print
Cục Thuế tỉnh Gia Lai mời thầu gói "Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai"

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Hạng mục: Cải tạo mở rộng nhà làm việc và các hạng mục phụ.

Cục Thuế tỉnh Gia Lai có kế họach tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước .

Địa điểm xây dựng : Thị trấn Kong Dỡng, huyên Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: NSNN do Tổng cục thuế cấp theo kế hoạch.

Cục Thuế tỉnh Gia Lai mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai. (Địa chỉ: 71 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 059 6286983, Fax: 059 3823823) và mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam) tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Thời gian bán bộ hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00’, ngày 01 tháng 04 năm 2014, đến trước thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2014 (Trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải được kèm theo 01 bảo đảm dự thầu có trị giá 150.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn) dưới hình thức tiền mặt hoặc bảo lãnh của một Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam và phải được chuyển đến Cục Thuế tỉnh Gia Lai chậm nhất là trước. 9 giờ 00’, ngày 16 tháng 04 năm 2014 (Thời gian đóng thầu).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30', ngày 16 tháng 04 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, 71 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cục Thuế tỉnh Gia Lai kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam