Cục Thuế tỉnh Bình Phước mời thầu

17:48 | 12/03/2014 Print
Cục Thuế tỉnh Bình Phước mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Căn cứ Quyết định số: 152/QĐ-CT ngày 05/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài.

1. Cục Thuế tỉnh Bình Phước tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu :

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Văn phòng Cục thuế và Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài.

2. Hình thức : Chào hàng cạnh tranh

3. Sử dụng nguồn vốn: Ngân sách năm 2013

4. Cục Thuế tỉnh Bình Phước kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh gói hàng nói trên.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Địa chỉ : Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 0651.879.937

Thời gian thực hiện : 120 ngày

Thời gian cung cấp hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh từ ngày 18/03/2014.

Nộp hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh, thời gian : 08h00 đến 10h00 ngày 24/03/2014 .

Hội nghị chào hàng cạnh tranh sẽ được tổ chức vào lúc: 10h30’ ngày 24/03/2014 tại Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Mọi hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến Cục Thuế tỉnh Bình Phước đúng thời gian quy định trên (Nhà thầu có thể gửi Hồ sơ chào hàng bằng đường bưu điện nhưng phải đảm bảo đúng ngày giờ quy định)./.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam