Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận thông báo kết quả thầu số 14

12:46 | 24/12/2013 Print
Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận thông báo kết quả gói thầu Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm hệ VRV(VRF) và điều hòa cục bộ.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: số 51, đường 16 tháng 4, TP Phan rang-Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 068.2210274 ; FAX: 068.3824961

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm hệ VRV(VRF) và điều hòa cục bộ.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

5. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu

STT

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

10.423.313.000

10.399.501.022

Công ty TNHH cơ điện lạnh Đại Thắng

Số1169 /QĐ-CTNT ngày 23/12/2012 của Cục trưởng Cục Thuế Ninh Thuận

Phù hợp với thời gian thi công xây lắp, tiến độ thi công toàn công trình.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam