Cục Thuế tỉnh Nam Định mời thầu

15:14 | 23/12/2013 Print
Cục Thuế tỉnh Nam Định mời thầu di chuyển, lắp đặt phòng máy chủ trụ sở làm việc

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Nam Định;

2. Tên gói thầu: Di chuyển, lắp đặt phòng máy chủ trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Nam Định

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ: 08giờ00 ngày 23/12/2013 đến trước 16giờ00 ngày 27/12/2013.

6. Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ- Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Nam Định, địa chỉ: 325- Đường Trường Chinh - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

7. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ- Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Nam Định, địa chỉ: 325- Đường Trường Chinh - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

8. Hạn cuối cùng nộp Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 16giờ00 ngày 27/12/2013.

9. Hồ sơ chào hàng sẽ được mở công khai vào 16h00 ngày 27/12/2013 tại Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Cục Thuế tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam