Cục Thuế thành phố Hà Nội thông báo kết quả gói thầu

15:13 | 23/12/2013 Print
Cục Thuế thành phố Hà Nội thông báo kết quả gói thầu Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 187 Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax/E-mail: 043.5143720

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

3.594.000.000 đồng

3.576.000.000 đồng

Công ty cổ phần điện lạnh và xây lắp Việt Nam

Quyết định số 50751/QĐ-CT ngày 19/12/2013 của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Hợp đồng theo đơn giá cố định

120 ngày

2

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, thang cứu hỏa.

4.300.000.000 đồng

4.290.000.000 đồng

Công ty TNHH thang máy Sin Việt

Quyết định số 50752/QĐ-CT ngày 19/12/2013 của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Hợp đồng trọn gói

180 ngày


Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam