Cục Thuế tỉnh Đồng Nai mời thầu

16:18 | 10/12/2013 Print
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai mời thầu Di dời vận chuyển hồ sơ và tài sản Chi cục Thuế thành phố Biên Hòa

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

2. Tên gói thầu: Di dời vận chuyển hồ sơ và tài sản Chi cục Thuế thành phố Biên Hòa

3. Tên dự án: Di dời vận chuyển hồ sơ và tài sản Chi cục Thuế thành phố Biên Hòa

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước được Tổng cục Thuế cấp.

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 11 tháng 12 năm 2013 đến ngày 16 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, điện thoại: 0613.846.718.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ 00”, ngày 16 tháng 12 năm 2013, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: số 87 CMT8 – P. Hòa Bình – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam