Kho bạc Nhà nước ĐắkLắk mời thầu

15:12 | 04/12/2013 Print
Kho bạc Nhà nước ĐắkLắk mời thầu điều hòa không khí khối chính và khối phụ.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước ĐắkLắk

2. Tên gói thầu: Điều hòa không khí khối chính và khối phụ.

3. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước ĐắkLắk

4. Nguồn vốn: Phát triển ngành KBNN cấp theo kế hoạch

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

6. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến trước 08 giờ ngày 10 tháng 01 năm 2014 (trong giờ hành chính)1.

Địa điểm bán HSMT: Phòng HCQT - Kho bạc Nhà nước ĐăkLăk - Số 17 đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk. Điện thoại : 0500.3.953.997 Fax : 0500.3.955.471 .

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng HCQT - Kho bạc Nhà nước ĐăkLăk - Số 17 đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk. Điện thoại : 0500.3.953.997, Fax: 0500.3.955.471 .

9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2013

10. Bảo đảm dự thầu bằng thư bảo đảm của ngân hàng: 47.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 01 năm 2014, tại Kho bạc Nhà nước ĐăkLăk - Số 17 đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.

Kho bạc Nhà nước ĐăkLăk kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam