Chi cục thuế huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) mời thầu

14:20 | 04/12/2013 Print
Chi cục thuế huyện Lý Sơn- tỉnh Quảng Ngãi mời thầu Xây dựng, lắp đặt Pa nô tuyên truyền chính sách thuế.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Chi cục thuế huyện Lý Sơn- tỉnh Quảng Ngãi

2. Tên gói thầu: Xây dựng, lắp đặt Pa nô tuyên truyền chính sách thuế.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu vượt dự toán ngân sách HĐND tỉnh giao năm 2012.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

5. Thời gian bán HSYC: từ 7h00 ngày 04/12/2013 đến trước 17h00 ngày 10/12/2013 (trong giờ hành chính)

Địa điểm nộp HSYC: Đội nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục thuế huyện Lý Sơn, Thôn Đông- An Vĩnh- Lý Sơn- Quảng Ngãi, ĐT.0553867227

Thời điểm đóng thầu: 17h00 ngày 09/12/2013

HSYC sẽ được mở công khai vào 7h30 ngày 10/12/2013 tại hội trường Chi cục thuế huyện Lý Sơn.

Chi cục thuế huyện Lý Sơn kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSYC tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam