Xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đầu năm đạt 28,6 tỷ USD

13:17 | 04/08/2021 Print
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 28,6 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

xuất khẩu

Quả dừa tươi xuất khẩu của Việt Nam. Ảnh: Khánh Linh

Trong đó, xuất khẩu (XK) nhóm nông sản chính ước đạt trên 12,2 tỷ USD, tăng 15,1%; lâm sản chính đạt khoảng 10,2 tỷ USD, tăng 54,0%; thủy sản đạt trên 4,9 tỷ USD, tăng 12,0%; chăn nuôi ước đạt 254 triệu USD, tăng 16,0%.

7 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng, trong đó cao su, nhóm hàng rau quả, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Những mặt hàng khác tăng giá trị chủ yếu nhờ khối lượng như sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ , mây, tre, cói thảm; quế .

3 mặt hàng giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu, gồm: Cà phê, gạo và chè.

Thị trường XK lớn nhất là Hoa Kỳ đạt trên 8,2 tỷ USD, chiếm 28,9% thị phần; đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc gần 5,5 tỷ USD, chiếm 19,2% thị phần; thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị XK đạt trên 1,9 tỷ USD, chiếm 6,8% thị phần...

Cũng theo Bộ NN&PTNT, 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước khoảng 24,7 tỷ USD, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Campuchia là thị trường XK nông sản sang Việt Nam lớn nhất đạt 2,7 tỷ USD, chiếm 10,8% thị phần; Hoa Kỳ đứng thứ 2 và đạt trên 2,4 tỷ USD, chiếm 9,7%...

7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt trên 53,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 28,6 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 24,7 tỷ USD, tăng 42,8%; xuất siêu khoảng 3,9 tỷ USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khánh Linh

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam