Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 7,3%

23:26 | 29/08/2016 Print
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 7,3% (so với tháng 8/2015). Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9% (so với cùng kỳ năm trước), thấp hơn mức tăng (9,8%) của cùng kỳ năm 2015.

Số liệu được nêu tại báo cáo tình hình kinh tế, xã hội do Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa công bố. Theo đó, trong tháng 8, ngành khai khoáng giảm 5,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,9%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,1%.

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9%, thấp hơn mức tăng (9,8%) của cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do ngành khai khoáng vẫn tiếp tục suy giảm, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hơn cùng kỳ.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo 8 tháng năm nay tăng 9,7%, đóng góp 6,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,8%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,8%, làm giảm 0,8 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất kim loại; dệt, sản xuất xe có động cơ tăng... Ngược lại, một số ngành tăng thấp, hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất thuốc lá, da và các sản phẩm có liên quan...

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Nam tăng 32,2%; Thái Nguyên tăng 31,1%; Hải Phòng tăng 16,3%...

Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/8/2016 tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2015 tăng 10,1%), trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Dệt tăng 8,6%; sản xuất kim loại tăng 4,5%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 4,2%...

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 130%; sản xuất xe có động cơ tăng 30,9%.../.

Phúc Nguyên

Phúc Nguyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam