Đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tình hình dịch Covid-19

21:06 | 02/08/2021 Print
Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ tối đa để các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có điều kiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

bhyt

Ảnh minh họa: BHXH VN

Ngày 2/8, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành công văn số 2311/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, nhằm tiếp tục chung tay phòng, chống dịch, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT, đảm bảo kinh phí KCB, BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH các địa phương đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ KCB cho người tham gia BHYT.

Đồng thời, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB BHYT. Cơ quan BHXH các địa phương được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát và thực hiện tạm ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí KCB BHYT theo quy định tại Điều 32 Luật BHYT.

Trường hợp đặc biệt, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế, đề nghị cơ sở KCB thuyết minh, đề xuất, có ý kiến của sở y tế (đối với các cơ sở KCB do địa phương quản lý) gửi cơ quan BHXH xem xét giải quyết. Cơ quan BHXH phải đảm bảo tạm ứng đủ kinh phí phục vụ công tác KCB BHYT, không để người bệnh tự chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng theo quy định.

BXHH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó, yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, BHXH Việt Nam luôn chủ động bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời đưa ra những giải pháp quyết liệt, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Giải pháp trên của BHXH Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm, nỗ lực của ngành nhằm chung tay cùng các cơ sở KCB BHYT đảm bảo và hỗ trợ tốt nhất cho người tham gia BHYT, phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương./.

Mai Lâm

Mai Lâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam