HOSE tiếp nhận lại cổ phiếu chuyển giao dịch tạm thời và cổ phiếu niêm yết mới

10:58 | 06/08/2021 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX về HOSE. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao dịch tạm thời sẽ không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết; đồng thời, HOSE và HNX sẽ tiếp nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định.

chuyển giao dịch tạm thời

Các cổ phiếu thuộc diện chuyển giao dịch tạm thời sang HNX sẽ được chuyển về HOSE mà không phải xem xét lại điều kiện, hồ sơ niêm yết. Ảnh: TL minh hoa.

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Tài chính tại Tờ trình số 131/TTr-UBCK ngày 27/7/2021 của UBCKNN về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), bằng văn bản này, UBCKNN thông báo và hướng dẫn HOSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện.

Hỗ trợ không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết

Tại công văn này, UBCKNN nêu rõ, HOSE, HNX và VSD hỗ trợ các doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX theo các công văn hướng dẫn trước đây (gồm: Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX, Công văn số 1102/UBCK-GSĐC ngày 29/3/2021 về việc đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX, và Công văn số 1339/UBCK-PTTT ngày 8/4/2021 về việc giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE) chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết về lại HOSE mà không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết.

Về mặt quy trình chuyển giao dịch, UBCKNN cũng quy định cụ thể.

Theo đó, HNX thông báo cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX nêu trên và chốt ngày giao dịch cuối cùng.

VSD thực hiện chốt danh sách cổ đông sở hữu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HNX theo chu kỳ thanh toán chứng khoán để chuyển dữ liệu cho HOSE.

Doanh nghiệp chuyển giao dịch có trách nhiệm lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE cách ngày giao dịch cuối cùng tại HNX ít nhất 3 ngày làm việc

HOSE công bố ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở VSD đã hoàn tất các thủ tục chuyển dữ liệu từ HNX sang HOSE.

Ngày 5/7/2021, HOSE đã chính thức đưa giải pháp xử lý sự cố nghẽn lệnh do FPT hỗ trợ vào vận hành. Đến nay, hệ thống đã hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, hiện tượng nghẽn lệnh đã được xử lý triệt để.

Trước đó, để hỗ trợ giảm tải cho hệ thống giao dịch trên HOSE, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã cùng chung tay với cơ quan quản lý và các sở giao dịch chứng khoán để chuyển giao dịch cổ phiếu tạm thời từ HOSE sang HNX. Kết quả đã có 17 doanh nghiệp niêm yết tại HOSE tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX, trong đó có 15/17 doanh nghiệp đã niêm yết tại HOSE và 2/17 doanh nghiệp là doanh nghiệp được cấp phép niêm yết mới tại HOSE tạm thời chuyển sang giao dịch tại HNX.

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX nộp hồ sơ xin chuyển niêm yết sang HOSE trước ngày 1/1/2021 nhưng chưa được xem xét cấp quyết định niêm yết, trong đó có 1 doanh nghiệp (SHB) đã được HOSE có công văn thẩm định hồ sơ đã đáp ứng điều kiện theo Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

HOSE tiếp tục nhận cổ phiếu niêm yết mới

Công văn của UBCKNN cũng cho biết, HOSE và HNX tiếp tục nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Đối với cổ phiếu đang niêm yết tại HNX đã được HOSE thẩm định hồ sơ đáp ứng các điều kiện niêm yết tại HOSE, thì thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết tương tự như các trường hợp doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX theo Công văn số 1339/UBCK-PTTT ngày 8/4/2021 của UBCKNN.

Về giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch, UBCKNN đề nghị các đơn vị thực hiện theo Công văn số 1584/UBCK-PTTT ngày 23/4/2021 của UBCKNN về việc giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX.

UBCKNN cũng giao HOSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát và thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư./.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam