CII dự kiến hành 1.600 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền

15:18 | 22/02/2021 Print
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã Ck: CII) vừa công bố thông tin về việc phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng.

Đối tượng phát hành là quỹ đầu tư, ngân hàng, nhà đầu tư chiến lược… Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất dự kiến 11%/năm.

Theo điều kiện và điều khoản của chứng quyền, mỗi trái phiếu lúc này sẽ được nhận một chứng quyền, một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền theo công thức định sẵn.

Năm 2020, CII ghi nhận doanh thu đạt 5.379,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 538 tỷ đồng, lần lượt tăng 196,7% và 6,9% so với năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 31,5% về chỉ còn 21,3%. So với kế hoạch là 5.800 tỷ đồng doanh thu và 808 tỷ đồng lợi nhuận ròng, doanh nghiệp thực hiện 93% mục tiêu doanh số và chỉ đạt khoảng 36% mục tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu CII hiện được giao dịch với giá 22.200 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam