Năm 2015: Hải Dương dự kiến tăng thu nội địa tối thiểu 8%

09:17 | 05/02/2015 Print
Ông Vũ Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2015 cục thuế phấn đấu tăng thu nội địa tối thiểu 8% so với năm 2014. Riêng đối với khu vực hộ kinh doanh cá thể sẽ tăng tối thiểu 16% so với cùng kỳ.

Thu năm 2014 tăng mạnh

Báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 của Cục Thuế Hải Dương là 6.712,8 tỷ đồng, đạt 128,3% dự toán trung ương giao; 122,9% dự toán tỉnh giao, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất thu đạt trên 5.981 tỷ đồng - hoàn thành vượt mức dự toán trung ương và tỉnh giao, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản tăng thu mạnh vượt dự toán bao gồm: tiền sử dụng đất đạt 104,5%; thu từ khu vực DNNN trung ương đạt 119,5%; khu vực ĐTNN đạt 144%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 129,6%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 137,1%; thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 111,1% …

Lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, sở dĩ thu NSNN năm 2014 tăng mạnh là do ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động triển khai tích cực các giải pháp, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014.

Chi cục thuế cẩm phả
Năm 2015 Cục Thuế Hải Dương phấn đấu tăng thu thấp nhất 8%. Ảnh: MN.

Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu cũng được quan tâm đặc biệt. Cục thuế đã tăng cường cán bộ cho công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành, đảm bảo đủ nguồn nhân lực để hoàn thành kế hoạch. Kết quả năm 2014, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 867 DN đạt 104 % kế hoạch Tổng cục Thuế giao; đã kiến nghị xử lý thu vào NSNN số tiền 164,8 tỷ đồng, giảm lỗ 261,5 tỷ đồng.

Công tác quản lý nợ và thu hồi nợ đọng cũng đạt được những kết quả khá tốt. Cục Thuế đã tiến hành rà soát các khoản nợ đọng từ năm 2013 chuyển sang, phân tích và tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản tiền nợ, tiền truy thu, tiền phạt thuế; tích cực đôn đốc và áp dụng quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế theo quy trình, phối hợp với chính quyền và các ngành để có biện pháp thu hồi các khoản nợ đọng, các khoản gia hạn đến thời hạn phải nộp vào NSNN theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả thực hiện đôn đốc thu nợ đọng năm 2014 được 1.231 tỷ đồng; đã ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp; ban hành 544 Quyết định cưỡng chế, với số tiền thuế đã thu được qua công tác cưỡng chế nợ thuế là 49,57 tỷ đồng.

Năm 2015 phấn đấu tăng thu tối thiểu 8%

Đảm bảo số nợ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách

Để hoàn thành thu NSNN năm 2015, cục thuế sẽ tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2015 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2015.

Trên cơ sở dự toán thu NSNN Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao, Cục Thuế Hải Dương phấn đấu tăng thu tối thiểu 8% dự toán pháp lệnh, tăng so với số đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu năm 2014 từ 14-16% theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với khu vực hộ cá nhân kinh doanh yêu cầu tăng tối thiểu 16-18% so với số đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu năm 2014.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, để đạt được mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt hai luật thuế mới đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức hiện đại, đảm bảo hình thức, nội dung phải đa dạng, phong phú. Hoàn thành việc đánh giá cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, thực hiện tốt Quy trình “một cửa” đảm bảo thực hiện thống nhất việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp.

Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế GTGT năm 2015 theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế gian lận vào NSNN./.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam