Năm 2015: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, chống thất thu thuế

11:58 | 23/12/2014 Print
(TBTCVN) - Năm 2015, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) để tiếp tục giảm số giờ nộp thuế; đồng thời, cũng thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu thuế.

Đơn giản hóa thủ tục để giảm giờ nộp thuế

Để đơn giản hóa TTHC, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị trong quán triệt, phổ biến và triển khai các chương trình, kế hoạch cải cách hành TTHC, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách TTHC, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC.

Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa hồ sơ TTHC và quy trình nghiệp vụ của cơ quan thuế, phấn đấu giảm số giờ thực hiện TTHC thuế và hải quan (bao gồm cả thời gian nộp bảo hiểm) về mức tương đương các nước ASEAN-6 theo yêu cầu của Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC mới, chỉ ban hành các TTHC cần thiết, hợp lý và hợp pháp, đồng thời gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

cục thuế lào cai
Năm 2015 sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế. Ảnh: MN.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan thuế phải thực hiện nghiêm việc công bố, công khai tất cả các TTHC tại cơ quan giải quyết TTHC; đăng tải, cập nhật các TTHC mới, sửa đổi bổ sung lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, các nội dung cải cách về thuế, nâng cao ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật của người nộp thuế (NNT) và cán bộ, công chức.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ NNT, phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan thuế và NNT của tổ chức tư vấn thuế, đại lý thuế, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và khuyến khích phát triển dịch vụ này.

Để những cải cách TTHC thật sự phù hợp với thực tế và phát huy hiệu quả, Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là về cơ chế chính sách và TTHC thuế, hải quan; tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và tác phong ứng xử trong ngành tài chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Tăng cường các biện pháp chống thất thu

Năm 2015, tiếp tục tăng cường công tác khai thuế qua mạng Internet theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và chú trọng chất lượng, hạn chế tối đa việc gửi các báo cáo giấy và nhập dữ liệu thủ công trên cơ sở khắc phục những hạn chế trong đường truyền, hạ tầng mạng, nâng cấp, tích hợp các ứng dụng liên quan.

Thực hiện nộp thuế điện tử tại 63/63 địa phương trong năm 2015. Triển khai thí điểm hình thức hóa đơn điện tử có xác thực; mở rộng thu thuế qua hệ thống các ngân hàng thương mại.

Cùng với công tác cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT, Bộ Tài chính cũng yêu cầu ngành Thuế phải tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các cơ quan liên quan để rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích.

Tăng cường kiểm tra tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế.

Tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp vào NSNN để có biện pháp thu hồi kịp thời.

Kiên quyết xử lý doanh nghiệp không nộp, chậm nộp hồ sơ khai thuế. Cập nhật số lượng tờ khai phải nộp vào dữ liệu của cơ quan thuế, thông báo, nhắc nhở NNT nộp tờ khai thuế đúng qui định, kịp thời xử lý vi phạm. Thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định, phát hiện và xử lý kịp thời những hiện tượng lợi dụng chính sách để hoàn thuế bất hợp pháp.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đạt mức tối thiểu 14,65% trên số doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn quản lý thuế (kế hoạch thanh tra đạt tối thiểu 1,65%, nhiệm vụ kiểm tra tại trụ sở NNT đạt tối thiểu 13%), thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn. Truy thu vào NSNN đảm bảo đạt ít nhất 80% số kết luận truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Rà soát danh sách NNT cố tình trây ỳ hoặc không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đăng ký để phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật và thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN.

Tập trung xử lý thu hồi thuế nợ đọng, phân loại, lập danh sách các doanh nghiệp có độ rủi ro cao để theo dõi và có biện pháp quản lý chặt chẽ; rà soát các doanh nghiệp có nợ thuế lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công.../.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam