Sẽ áp dụng quản lý rủi ro với dây hàn bằng thép hợp kim nhập khẩu

09:51 | 05/12/2014 Print
Cùng với việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành cùng phối hợp nghiên cứu áp dụng các biện pháp hàng rào kỹ thuật để góp phần hạn chế nhập khẩu mặt hàng này.

thép hợp kim nhập khẩu

Bộ Tài chính cho biết sẽ áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan với dây hàn bằng thép hợp kim nhập khẩu. Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ Tài chính đã nhận được đề nghị tăng thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng dây thép hợp kim đã phủ (hoặc mạ) đồng được sử dụng để hàn hồ quang điện của Công ty Cổ phần Kim Tín để bảo hộ sản xuất trong nước.

Ngoài ra, công ty đề nghị áp dụng các biện pháp hạn chế việc nhập khẩu chủng loại thép "dây thép hợp kim đã phủ (hoặc mạ) đồng được sử dụng để hàn hồ quang điện" như đưa vào diện cấp giấy phép nhập khẩu tự động; hoặc các biện pháp khác nhằm hạn chế việc nhập khẩu vào Việt Nam mặt hàng nói trên.

Trả lời doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Trung Quốc (ACFTA), thì mặt hàng dây thép hợp kim đã phủ (hoặc mạ) đồng được sử dụng để hàn hồ quang điện được phân loại vào nhóm 72.29 "dây thép hợp kim khác", mã hàng 7229.90.90 "loại khác" có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA là 0%.

Cùng với đó, Khung thuế suất do UBTVQH quy định của nhóm 72.29 là 0%- 3%, cam kết WTO là 0%. Vì vậy theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh tăng thuế suất của mã hàng 7229.90.90 theo kiến nghị của công ty sẽ vi phạm cam kết WTO.

Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu năm 2012 của mã hàng 7229.90.90 là 17,7 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc là 10,7 triệu USD (chiếm 60% tổng kim ngạch nhập khẩu). Kim ngạch nhập khẩu năm 2013 của mã hàng 7229.90.90 là 17,5 triệu USD trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc là 10,31 triệu USD (chiếm 59% tổng kim ngạch nhập khẩu).

Mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim trong nước đã sản xuất được khoảng 1.600 tấn/tháng, cao hơn nhu cầu trong nước (khoảng 1.300 tấn/tháng), kim ngạch nhập khẩu lớn nên đã làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và đề nghị các bộ, ngành cùng phối hợp nghiên cứu áp dụng các biện pháp hàng rào kỹ thuật để góp phần hạn chế nhập khẩu mặt hàng này.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét áp dụng các biện pháp hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết WTO như cấp giấy phép nhập khẩu tự động hoặc áp thuế tự vệ mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim thuộc mã hàng 7229.90.90.

Đồng thời, đề nghị Bộ Khoa học công nghệ cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật để phân biệt mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim thuộc mã số 7229.90.90 và mặt hàng dây hàn bằng kim loại cơ bản, được bọc, phủ hoặc có lõi là chất trợ dung thuộc phân nhóm 8311.20.90 và 8311.30.90 để tránh gian lận thương mại./.

N.P

N.P

© Thời báo Tài chính Việt Nam