Truy thu nộp ngân sách hơn 284 tỷ đồng từ hậu kiểm

16:46 | 05/08/2014 Print
Tính đến 23/7/2014, lực lượng kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) ngành Hải quan đã tiến hành 858 cuộc kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp (DN), quyết định truy thu hơn 301 tỷ đồng, đã thực thu hơn 284 tỷ đồng, bằng 70% so với cùng kỳ.

hải quan hà nội, Tổng cục Hải quan

Cán bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội rà soát hồ sơ, phân loại, đánh giá DN, phục vụ công tác chống thất thu. Ảnh: Hải Anh

Qua hậu kiểm, ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý vi phạm gần 400 cuộc, qua đó vừa truy thu thuế cho ngân sách Nhà nước vừa nâng cao tính tuân thủ của DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh kết quả đạt được, Cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ-Tổng cục Hải quan) cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác hậu kiểm.

Ngoài các chuyên đề hậu kiểm do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục KTSTQ chỉ đạo, các đơn vị chỉ mới tập trung kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm của từng DN mà chưa chú trọng kiểm tra, đánh giá tuân thủ pháp luật và dấu hiệu vi phạm của các DN có kim ngạch XNK, số thuế phải nộp lớn, kiểm tra đánh giá theo nhóm DN, ngành hàng…

Hơn nữa, số lượng các cuộc hậu kiểm tại cơ quan hải quan chiếm tỷ lệ lớn, tuy nhiên tỷ lệ phát hiện vi phạm và số thu còn thấp và thấp hơn so với hậu kiểm tại DN.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm, từ nay đến cuối năm, Cục KTSTQ sẽ chú trọng nghiên cứu xây dựng hệ thống quy định pháp luật phù hợp với Luật Hải quan sửa đổi đã được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung rà soát, phân tích, đánh giá khoảng 2.000 DN có kim ngạch XNK và số thuế lớn, không chỉ chống thất thu thuế mà còn để tạo thuận lợi cho DN.

Quan tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình DN ưu tiên (DN AEO) trong lĩnh vực hải quan. Tạo điều kiện và thu hút ngày càng nhiều DN vươn lên đạt tiêu chuẩn tham gia DN AEO, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước./.

Hải Anh

Hải Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam