Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Thu ngân sách đạt 233 tỷ đồng

16:44 | 05/08/2014 Print
Số thu này tính đến hết tháng 7, bằng 52% dự toán, bằng 91% so cùng kỳ; nếu trừ tiền sử dụng đất đạt 68% dự toán phấn đấu, tăng 5% so cùng kỳ.

Chi cục Thuế Gia Lâm

Ảnh minh họa: Đ.N.C

Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao và tăng so cùng kỳ như: phí, lệ phí (75% và 4%); thuế thu nhập cá nhân (79% và 1%); phí trước bạ (76% và 11%); thu khác và cố định tại xã (113% và 26%); thuế ngoài quốc doanh (73% và 97%); thuế môn bài (97% và 5%)…

Đặc biệt, Chi cục Thuế Gia Lâm đã ban hành 74 thông báo cưỡng chế; áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng trích tiền từ tài khoản 14 đơn vị nộp trên 6,1 tỷ đồng; áp dụng biện pháp đình chỉ hóa đơn 3 đơn vị, thu 300 triệu đồng... góp phần nâng tổng số thu nợ của chi cục gần 80 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, Chi cục Thuế Gia Lâm chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của thành phố và ngành Thuế; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của Thành phố, huyện và chính quyền các xã, thị trấn quản lý thuế; tiếp tục cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế; tập trung chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra giám sát; chấn chỉnh kỷ cương ngành Thuế… phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ./.

Đặng Ngọc Chiến

Đặng Ngọc Chiến

© Thời báo Tài chính Việt Nam