Bổ sung máy soi container cho Hải quan TP. Hồ Chí Minh

18:42 | 01/08/2014 Print
Trong văn bản gửi Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan cho biết dự kiến trang bị thêm 01 máy soi container đặt tại Chi cục cảng Sài Gòn KV4. Trước mắt, sẽ điều chuyển tạm thời máy soi container di động tại cảng Cát Lái thuộc Chi cục cảng Sài Gòn KV1 về hoạt động tại đây.

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, để đáp ứng yêu cầu kiểm tra, soi chiếu hàng hóa trong giai đoạn hiện nay, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh làm việc về địa điểm, diện tích hoạt động cho máy soi container di động với DN đầu tư, khai thác ICD (ICD Tanamexco), nơi dự kiến sẽ trang bị máy soi của cơ quan Hải quan.

Đồng thời, xây dựng phương án quản lý, khai thác, sử dụng để báo cáo Tổng cục điều chuyển tạm thời máy soi container di động tại cảng Cát Lái thuộc Chi cục cảng Sài Gòn KV1 về hoạt động tại Chi cục cảng Sài Gòn KV4.

Diện tích cần thiết cho khu vực đặt máy soi là 40mx50m (dài x rộng); các khu vực phụ trợ bao gồm khu vực chờ trước khi vào soi chiếu 1500m2; khu vực chờ kết quả soi chiếu 1500m2; khu vực kiểm tra thực tế 2500m2; và các khu vực văn phòng, kho chứa hàng vi phạm 300m2. Tổng diện tích 7800m2.

Trường hợp tại khu vực đặt máy soi đã có địa điểm hoặc bãi kiểm tra hàng hóa tập trung thì các khu vực: chờ trước khi vào soi chiếu; khu vực chờ kết quả soi chiếu; khu vực kiểm tra thực tế; khu vực văn phòng; kho chứa hàng vi phạm có thể sử dụng chung với hạ tầng đã có thì diện tích tối thiểu cần 2000m2 để máy soi hoạt động.

Cũng tại văn bản này, để nâng cao hiệu quả hoạt động các máy soi container đã được trang bị, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tăng cường công tác xây dựng tiêu chí lựa chọn container đưa vào soi chiếu, đảm bảo phù hợp với đặc thù tại đơn vị. Lựa chọn đúng đối tượng, nâng cao năng suất và hiệu quả theo định hướng soi hết công suất máy soi đối với hàng được phân luồng đỏ được phân vào soi chiếu, nếu phát hiện nghi vấn mới mở kiểm tra.

Bên cạnh đó, cần làm việc cụ thể với cơ quan cảng về việc bố trí diện tích hoạt động cho máy soi như diện tích mà đơn vị kinh doanh cảng ban đầu đã cam kết dành cho hoạt động máy soi; Thông báo chủ trương của cơ quan Hải quan trong việc tăng cường công tác kiểm tra qua máy soi; Phối hợp trao đổi với cảng về các container sẽ phải qua soi chiếu để cảng chủ động hơn trong việc sắp xếp vị trí, phương tiện nâng hạ, vận chuyển.

Trong trường hợp công suất khai thác cảng chưa đáp ứng phục vụ nâng hạ, vận chuyển container qua máy soi trong giờ hành chính, xem xét bố trí cán bộ thực hiện soi chiếu ngoài giờ hành chính đảm bảo điều kiện làm việc và kỹ thuật.

N.P

N.P

© Thời báo Tài chính Việt Nam