Chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu quặng apatit

15:55 | 07/06/2014 Print
Chính phủ đã yêu cầu “...không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi NSNN ảnh hưởng đến cân đối NSNN và an ninh tài chính quốc gia”, do đó trong thời gian này, Bộ Tài chính chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu của mặt hàng apatit.

Chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng apatit

Đề nghị giảm thuế xuất khẩu quặng apatit của Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam chưa được chấp thuận. Ảnh: baocongthuong.vn

Đây là ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7274/BTC-CST, trả lời kiến nghị điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng apatit của Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ thực hiện theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và tinh thần Nghị quyết 01/2014/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014: “...không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước và an ninh tài chính quốc gia”. Do đó, trong thời gian này, Bộ Tài chính chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu của mặt hàng apatit.

Vì vậy, đề nghị công ty thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng apatit theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế./.

H.L

H.L

© Thời báo Tài chính Việt Nam