Đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, xử lý rác thải chịu thuế GTGT 10%

14:04 | 21/04/2014 Print
Theo hướng dẫn của Cục Thuế Quảng Ninh (tại công văn số 2162/CT-TTHT) thì các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, xử lý rác thải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

ve

ảnh minh họa

Việc hướng dẫn của Cục thuế Quảng Ninh dựa trên căn cứ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Cụ thể, tại khoản 1, điều 11, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định: “Phí thu được từ các dịch vụ không do nhà nước đầu tư, hoặc do nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, các nhân thu phí; tổ chức cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của nhà nước trên kết quả thu phí”.

Trong Thông tư số 219/2013/TT-BTC có 3 điều: điều 4, điều 9, điều 10 quy định chi tiết các dịch vụ, hàng hóa không chịu thuế, chịu thuế 0%, chịu thuế 5%... Ngoài ra, các hàng hóa, dịch vụ không thuộc quy định tại ba điều này phải chịu thuế GTGT 10%.

Căn cứ thứ ba được Cục Thuế Quảng Ninh dựa trên hướng dẫn tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam