Phí kiểm định chất lượng xe đạp điện sẽ là 5 triệu đồng/mẫu

14:10 | 18/04/2014 Print
Đó là mức thu dự kiến đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến trong dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện...

xe

Theo dự kiến, phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện sẽ là 5 triệu đồng/mẫu; phí kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện sản xuất lắp ráp sẽ là 20.000 đồng/chiếc; phí kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu sẽ là 30.000 đồng/lần.

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu thông sẽ là 100.000 đồng/lần.

Mức thu phí tại Thông tư này đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện, xe mô tô ba bánh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải).

Cơ quan Đăng kiểm sẽ thực hiện tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, đồng thời có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam