TP Hồ Chí Minh: 99,35% doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan điện tử

16:13 | 17/12/2013 Print
Tính đến hết tháng 11/2013, Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho gần 1,7 triệu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, đạt tỷ lệ 97,35% tổng số tờ khai hải quan phát sinh.

Kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện qua thủ tục hải quan điện tử đạt 61,04/61,39 tỷ USD, đạt tỷ lệ 99,43%.

Số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử 27.500/27.700 doanh nghiệp đạt tỷ lệ 99,35%. Số lượng tờ khai được thanh toán qua hệ thống ngân hàng bằng hình thức điện tử là 193.982 tờ khai, với tổng số tiền 26.600 tỷ đồng.

Trước đó vào đầu tháng 3/2013, Cục Hải quan TP.HCM triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ tại 13 chi cục (với 20 điểm làm thủ tục hải quan), đạt tỉ lệ 100%./.

(Theo chinhphu.vn)

(Theo chinhphu.vn)

© Thời báo Tài chính Việt Nam