Cục thuế Khánh Hòa: Thu NSNN đạt 89% chỉ tiêu pháp lệnh 2013

11:29 | 06/12/2013 Print
Số liệu của Cục Thuế Khánh Hòa báo cáo về Bộ Tài chính cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2013, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn ước đạt 6.306,7 tỷ đồng, bằng 89% chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013, bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2012.

thue khanh hoa

Tháng 11/2013, thu ngân sách Nhà nước của Cục Thuế Khánh Hòa ước đạt 591 tỷ đồng, bằng 110,6% so với cùng kỳ tháng trước. Ảnh: TLĐT

Trong đó: Thu từ Khu vực DNNN Trung ương ước đạt 322,715 tỷ đồng; thu thuế từ DNNN địa phương ước đạt 3.374,18 tỷ đồng; thu từ Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 240,67 tỷ đồng; Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.290,6 tỷ đồng; Thuế TNCN đạt 280,9 tỷ đồng; Thuế sử dụng đất nông nghiệp ước đạt 689 triệu đồng; Lệ phí trước bạ đạt 140,62 tỷ đồng; Thu tiền cho thuê mặt đất đạt 76,73 tỷ đồng...

Tính riêng trong tháng 11/2013, thu ngân sách Nhà nước của Cục Thuế Khánh Hòa ước đạt 591 tỷ đồng, bằng 110,6% so với cùng kỳ tháng trước; Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất ước đạt 561 tỷ đồng, bằng 114,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng trong 11 tháng đầu năm 2013, Cục Thuế Khánh Hòa đã tiến hành thanh tra 66 doanh nghiệp, số tiền truy thu và xử phạt ước đạt 30,218 tỷ đồng. Trong đó: thuế GTGT thu hồi đạt 351 triệu đồng; số thuế truy thu đạt 21,261 tỷ đồng; số tiền phạt đạt 8,607 tỷ đồng./.

Theo mof.gov.vn

Theo mof.gov.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam