Chi cục Thuế huyện Hàm Yên về đích trước thời hạn

10:27 | 08/10/2013 Print
Tổng số thu ngân sách trên địa bàn huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tính đến hết tháng 9/2013,đạt hơn 54 tỷ đồng, bằng 107,4% dự toán UBND tỉnh giao, về đích trước thời hạn 3 tháng.

Nhiều khoản thu đạt cao như: Thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 298,5%, thuế TNCN đạt 164,4%, thu phí, lệ phí đạt 161,6%; tiền thuê đất đạt 132,3%; Ngoài quốc doanh (gồm DNNN, địa phương, đầu tư nước ngoài) đạt 109,48%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 110,8%; trước bạ đạt 98,1%...

Ông Nguyễn Xuân Huy, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hàm Yên, Tuyên Quang cho biết: Chi cục đã tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung và văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành đến công chức và người nộp thuế trên địa bàn.

Thực hiện rà soát các nguồn thu phát sinh, các khoản tăng thu; dự báo các khoản giảm thu, đề xuất biện pháp xử lý; Tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế, đôn đốc quyết toán thuế và thu các khoản nợ đọng ngay sau khi quyết toán.

Chi cục Thuế huyện Hàm Yên về đích trước thời hạn
Nhiều DN ngoài quốc doanh có đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Ảnh: Huy Phong

Chủ động phối hợp với các đơn vị phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ người nộp thuế thông qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế với 97 lượt; tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cho 11 đơn vị mới ra kinh doanh; hội nghị đối thoại với người nộp thuế; cung cấp 960 ấn phẩm tuyên truyền miễn phí cho người nộp thuế.

Duy trì thực hiện thường xuyên trực và giải quyết các vướng mắc, tiếp nhận hồ sơ thuế qua bộ phận “Một cửa” đảm bảo đúng quy định, không có trường hợp xảy ra kiến nghị hoặc quá thời gian làm ảnh hưởng tới người nộp thuế./.

Lan Hương

Lan Hương

© Thời báo Tài chính Việt Nam