Quảng Nam gia hạn nộp thuế cho hàng nghìn doanh nghiệp

06:45 | 12/09/2013 Print
Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến nay Quảng Nam đã có 1.944DN được gia hạn thuế GTGT với tổng số tiền gần 54 tỷ đồng.

Năm ngoái toàn tỉnh có 2.032 DN được gia hạn nộp thuế GTGT với 109 tỷ đồng; 571 DN được gia hạn thuế TNDN khoảng 2,6 tỷ đồng.

Hiện Cục Thuế Quảng Nam đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt cho 95 tổ chức, DN thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014. Tổng số tiền thuê đất được giảm là 16,6 tỷ đồng và 3 DN thuộc đối tượng được gia hạn tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính với tổng số tiền sử dụng đất là 58,7 tỷ đồng./.

Phong Điền

Phong Điền

© Thời báo Tài chính Việt Nam