Cục Thuế tỉnh Phú Thọ: Thu ngân sách đạt 61% dự toán pháp lệnh

13:10 | 17/08/2013 Print
Đến hết tháng 7/2013 tổng thu ngân sách của ngành Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng, bằng 61% dự toán pháp lệnh, bằng 60% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 54% dự toán phấn đấu và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2012.

Trừ tiền sử dụng đất, tổng số thu ước đạt hơn 1.351 tỷ đồng, bằng 62% dự toán pháp lệnh, bằng 61% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 55% dự toán phấn đấu và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các khoản thu đạt trên 50 dự toán pháp lệnh và dự toán HĐDN tỉnh giao.

Với quyết tâm phấn đấu thu ngân sách năm 2013 vượt từ 3% đến 5% dự toán pháp lệnh, hiện nhiều giải pháp thu đang được các đơn vị thuế địa phương quyết liệt thực hiện.

Trong đó, các đơn vị tập trung nguồn lực kiểm tra hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế; thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có số thuế nợ lớn, hoàn thuế lớn, lỗ lớn, rủi ro cao; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế. Đồng thời, các đơn vị thuế chú trọng kiểm tra chống thất thu đối với hoạt động xây dựng cơ bản, kinh doanh vãng lai, kinh doanh bất động sản và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Đặc biệt, các đơn vị thuế địa phương kiên quyết thu nợ hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế lớn, chây ỳ nợ thuế, chậm nộp tiền thuế; hạn chế nợ mới phát sinh. Cục Thuế Phú Thọ đặt kế hoạch phấn đấu trong những tháng còn lại của năm 2013 sẽ thu đạt tối thiểu 80% số nợ thuế có khả năng thu năm 2012 chuyển sang và đảm bảo đến cuối năm số nợ thuế ở dưới mức 5% tổng thu ngân sách.../.

Văn Học

Văn Học

© Thời báo Tài chính Việt Nam