Nộp ngân sách 726,22 tỷ đồng từ hậu kiểm

06:12 | 23/07/2013 Print
Theo Tổng cục Hải quan, một trong những điểm sáng trong công tác thu ngân sách nhà nước rất đáng khích lệ của ngành trong 6 tháng đầu năm 2013 là công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm).

Tổng cục Hải quan cho biết, lực lượng hậu kiểm đã ra quyết định ấn định và truy thu thuế đạt 986,61 tỷ đồng; số đã thu nộp ngân sách 726,22 tỷ đồng, đạt 63% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ phát hiện vi phạm trên tổng số cuộc kiểm tra là (44%), cao hơn cùng kỳ 2012 (30,8%).

Đáng chú ý, tại các địa phương công tác hậu kiểm đã được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố có số thu từ hậu kiểm cao như: Hà Nội , TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Đồng Nai... Đặc biệt một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu khá cao như: Thanh Hóa (106,41%), Cà Mau, Huế (trên 75%), Nghệ An, Vũng Tàu, Tây Ninh (52-62%).../.

Hải Anh

Hải Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam