Ngành Hải quan: Thu thuế xuất nhập khẩu tăng hơn 31%

08:47 | 03/08/2021 Print
(TBTCO)- Theo Tổng cục Hải quan, nhờ tích cực thực hiện có hiệu quả các biện pháp vừa chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong tháng 7 số thu thuế của toàn ngành Hải quan vẫn đạt 34.135 tỷ đồng.

Hải quan Huế

Cán bộ hải quan tiếp nhận và giải quyết tờ khai cho DN qua hệ thống điện tử. Ảnh: Thu Hương

Cũng theo Tổng cục Hải quan, với kết quả của tháng 7, lũy kế 7 tháng của năm 2021 toàn ngành Hải quan thu ngân sách đạt 230.538 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán, bằng 69,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 31,53% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù đạt được kết quả thu ngân sách tăng hơn 31% so với cùng kỳ, đạt hơn 73% dự toán được giao nhưng Tổng cục Hải quan cũng nhìn nhận, toàn ngành Hải quan phải tiếp tục nỗ lực trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu và tình hình thu ngân sách.

Do đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giải quyết công việc, bảo đảm không để đình trệ, ách tắc công việc.

Trong đó, toàn ngành chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam