Ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

16:33 | 28/07/2021 Print
Chiều 28/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Theo Nghị quyết, ông Hồ Đức Phớc tiếp tục được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

BTTC

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông vào Đảng ngày 5/7/1993, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:

- 1/1988 - 5/1993: Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An

- 5/1993 - 10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp, Công ty xây dựng 7, Nghệ An

- 10/1994 - 10/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An

- 10/1997 - 9/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An

- 9/2000 - 5/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An

- 5/2004 - 8/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An

- 8/2007 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011

- 12/2010 - 3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 3/2013 - 5/2013: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016

- 15/5/2013 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 12/2015: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015 - 4/2016: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Dương An

Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam