Chủ động các kịch bản để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế

17:39 | 27/07/2021 Print
Chiều 27/7, tại Quốc hội Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có bài phát biểu làm rõ thêm ý kiến một số đại biểu (ĐB) Quốc hội. Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ chủ động xây dựng các kịch bản về tài chính - ngân sách tham mưu Chính phủ, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

bộ trưởng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: đại dịch Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu ngân sách. Ảnh: quochoi.vn.

Nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, chi cho khoa học công nghệ (KHCN) thời gian qua đã đạt từ 1 - 1,5% tổng chi ngân sách, chưa kể chi cho lĩnh vực này trong các dự án đầu tư phát triển.

Về chế độ chi tiêu liên quan đến lĩnh vực này, theo Bộ trưởng, liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN). “Các nhà khoa học nếu thấy có điểm bất hợp lý thì phản ánh. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi quy định này.” - người đứng đầu Bộ Tài chính nói.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng nhắc đến các ưu đãi cho KHCN, như ưu đãi về thuế, về miễn tiền sử dụng đất… Theo Bộ trưởng, pháp luật về thuế đã có ưu đãi lớn đối với lĩnh vực KHCN. Ví như, doanh nghiệp KHCN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ, cụ thể: được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; doanh nghiệp KHCN được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai…

Theo Bộ trưởng, các cơ chế chính sách về tài chính đã hỗ trợ, ưu tiên phát triển KHCN.

Liên quan đến ý kiến của ĐB Quốc hội về chế độ kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, đã quy định phổ quát chung đối với các lĩnh vực hành chính, sự nghiệp. Tuy nhiên, theo như đề xuất của ĐB, đúng đối với trường hợp các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Bộ Tài chính sẽ tiếp thu và nghiên cứu để có hướng dẫn kịp thời.

Triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo nguồn chi

Về tình hình thu - chi NSNN, theo người đứng đầu ngành Tài chính, hiện nay chúng ta đang đứng trước nhưng khó khăn lớn do đại dịch Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu ngân sách, từ đó ảnh hưởng tới nhiệm vụ chi NSNN.

“Chúng tôi sẽ chủ động xây dựng các kịch bản để tham mưu cho Chính phủ, điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các công cụ khác, để vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định trước Quốc hội.

Dẫn chứng bằng các con số, người đứng đầu ngành Tài chính cho biết, những tháng gần đây, thu NSNN đã sụt giảm, trong đó có nguồn thu từ sản xuất kinh doanh. Trước những khó khăn, thách thức hiện nay, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ đảm bảo nguồn thu ngân sách, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Trong đó, tập trung thu các khoản thu tiềm năng, thu trên nền tảng số, thu từ đất đai, khoáng sản; đồng thời triển khai các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, như: chống chuyển giá, trốn thuế, áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý dữ liệu…

Bộ trưởng cũng khẳng định, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung huy động nguồn lực để đầu tư cho các công trình trọng điểm, có tính chất lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam