Kho bạc Đà Nẵng linh hoạt trong điều hành giúp “dòng chảy” ngân sách không bị đứt gãy

08:10 | 23/07/2021 Print
Tháng 5/2021, Đà Nẵng trở thành tâm điểm của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của ban lãnh đạo cũng như luôn bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng luôn bảo đảm chi trả nguồn ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng.

KBNN Đà Nẵng

Công chức KBNN Đà Nẵng đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: KBNN Đà Nẵng

Vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo chi trả ngân sách

Ông Phan Quảng Thống, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2021 là giai đoạn KBNN Đà Nẵng tập trung triển khai nhiều đề án, chính sách mới của ngành và địa phương (đặc biệt là triển khai sáp nhập KBNN Hải Châu vào KBNN Đà Nẵng từ ngày 1/3/2021 và thí điểm mô hình chính quyền đô thị). Cũng thời gian này, Đà Nẵng đã gặp rất nhiều khó khăn khi trở thành tâm điểm của đại dịch Covid-19 vào tháng 5/2021.

Là thành phố lớn với nhu cầu chi ngân sách rất cao, trong khi đó, thực hiện công tác phòng chống dịch, KBNN Đà Nẵng đã triển khai 50% công chức làm việc trực tuyến tại nhà. Ngoài ra, ban lãnh đạo KBNN Đà Nẵng với 2 thành viên vừa tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động chuyên môn, đoàn thể tại đơn vị, vừa trực tiếp ký kiểm soát hồ sơ thanh toán của các phòng nghiệp vụ với hơn 600 chứng từ mỗi ngày…

Với những nỗ lực vượt qua khó khăn, KBNN Đà Nẵng đã đảm bảo được công tác chống dịch hiệu quả khi trong toàn đơn vị không có công chức thuộc diện F0, F1 phải cách ly, đồng thời đảm bảo duy trì tốt hoạt động của đơn vị.

Để đảm bảo chi ngân sách kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), chủ đầu tư và ban quản lý dự án kịp thời phản ánh, báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự toán và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tính đến đầu tháng 7/2021, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện thanh toán trên 8.725 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, đạt trên 56% dự toán. Đáng chú ý, đơn vị đã thanh toán kịp thời các khoản chi phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các khoản trợ cấp theo quy định của Chính phủ với tổng số tiền trên 77 tỷ đồng (bao gồm các khoản chi cho con người, chi mua sắm, chi hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội…).

Trong công tác giải ngân vốn đầu tư, tính đến đầu tháng 7/2021, KBNN Đà Nẵng đã giải ngân được trên 2.852 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch vốn được giao.

Bám sát tình hình thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Mặc dù kết quả đã đạt được theo yêu cầu đề ra nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 chưa biết khi nào kết thúc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của đơn vị, nhưng KBNN Đà Nẵng đã đưa ra các giải pháp linh hoạt, bám sát vào tình hình dịch bệnh để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Phan Quảng Thống cho biết, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN và phân chia chính xác số thu cho các cấp ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu NSNN năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19.

Đồng thời, KBNN Đà Nẵng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và UBND thành phố trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định và thuận lợi cho khách giao dịch, đặc biệt là các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm quy định kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN, kế toán và thanh toán.

6 tháng đầu năm 2021, KBNN Đà Nẵng đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong điều kiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với số lượng chứng từ giao dịch thanh toán qua dịch vụ công tính đến ngày 30/6/2021 là 185.926 chứng từ. Do đó, từ nay đến cuối năm, KBNN Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến và đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động, đảm bảo 100% đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc cài đặt.

Ngoài ra, KBNN Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của khách hàng trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, đồng thời triển khai thực hiện khảo sát theo hướng dẫn và chỉ đạo của KBNN.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam