Infographic: Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm

23:59 | 15/07/2021 Print
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất – kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn khó khăn, kết quả điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 được đánh giá là tích cực.

ngân sách

Hồng Vân

Hồng Vân

© Thời báo Tài chính Việt Nam