Infographic: Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng

16:39 | 07/07/2021 Print
Theo báo cáo của Bộ Công thương, trước những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid – 19, nền sản xuất công nghiệp nước ta vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng.

công nghiệp
công nghiệp

Hồng Vân

Hồng Vân

© Thời báo Tài chính Việt Nam