Infographic: Tình hình thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

19:13 | 03/07/2021 Print
6 tháng đầu năm 2021, số thu ngân sách nhà nước ước đạt 775 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2020, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019.

thu ngân sách
thu ngân sách
thu ngân sách

Hồng Vân

Hồng Vân

© Thời báo Tài chính Việt Nam