Đã có hơn 352,5 nghìn tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19

17:43 | 28/06/2021 Print
Theo cập nhật mới nhất từ Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, tính đến 17h00 ngày 28/6/2021 là 7.807 tỷ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Vắc-xin covid-19

Ảnh TL minh họa

Số tiền này có được nhờ sự đóng góp của hơn 352,5 nghìn tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Cũng theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, số tiền do các đơn vị cam kết tài trợ nhưng chưa chuyển đến quỹ đã giảm hẳn, hiện chỉ còn trên 292 tỷ đồng.

Được biết, theo quy định tại Thông tư 41/2021 của Bộ Tài chính, số tiền nhàn rỗi mà Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 huy động được sẽ được phép gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ. Trong đó, kỳ hạn gửi tiền không quá 3 tháng.

Quy trình lựa chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền nhàn rỗi của Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 được thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2016 của Chính phủ, quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước và Thông tư 64/2019 của Bộ Tài chính.

Trong đó, việc lựa chọn đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trên cơ sở xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước cũng như các tiêu chí đánh giá cụ thể về quy mô tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu, chất lượng tín dụng, kết quả hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng.

Theo đó, các ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước và ban quản lý quỹ lựa chọn đều là các ngân hàng có uy tín, có năng lực, phù hợp với nguyên tắc đảm bảo an toàn trong quản lý tài chính của quỹ.

Hiện tại, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 đang thực hiện quy trình đấu thầu số tiền nhàn rỗi của quỹ và gửi bản chào mời thầu đến các ngân hàng thương mại.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam