Các khoản chi phải được dự toán và chi đúng chế độ, tiêu chuẩn

14:57 | 21/06/2021 Print
Cử tri Trà Vinh đề nghị cho phép tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động các ngành tư pháp theo khả năng của từng địa phương, không bị khống chế bởi chế độ tài chính. Theo Bộ Tài chính, các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán và phải đúng chế độ, tiêu chuẩn.

tiền

Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho biết, Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) quy định: Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Ngoài ra, luật này cũng quy định, không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác, trừ các trường hợp sau:

Thứ nhất, ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Thứ hai, các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp dưới.

Thứ ba, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để hỗ trợ các địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa nghiêm trọng.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Trà Vinh thực hiện chi hỗ trợ kinh phí hoạt động các cơ quan tư pháp theo quy định của Luật NSNN./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam