Đồng Nai mới giải ngân được 16% kế hoạch vốn đầu tư công

18:51 | 09/06/2021 Print
Báo cáo từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến hết tháng 5/2021, tỉnh mới giải ngân được 16% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tương đương với hơn 3.000 tỷ đồng.

Đồng nai Giải ngân vốn đầu tư công

Ảnh TL minh họa

Năm 2021, tỉnh Đồng Nai được giao hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương gần 9,5 nghìn tỷ đồng (có 391 tỷ đồng chuyển từ năm 2020 sang) và vốn ngân sách trung ương gần 9,7 nghìn tỷ đồng.

Trong nguồn vốn ngân sách địa phương có nguồn vốn ngân sách tỉnh trên 6,2 nghìn tỷ đồng, đến hết tháng 5/2021 giải ngân được 983 tỷ đồng, đạt 15,8%; vốn đầu tư công của UBND cấp huyện được giao chỉ tiêu kế hoạch là trên 3,2 nghìn tỷ đồng, hiện đã giải ngân được gần 520 tỷ đồng, xấp xỉ 16% kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư công của trung ương đến nay đã giải ngân được gần 1,6 nghìn tỷ đồng, đạt trên 16% kế hoạch.

Nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là được nêu trong báo cáo là do các tháng đầu năm, nhiều chủ đầu tư đang triển khai xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thi công... nên chưa có khối lượng để thanh toán với kho bạc. Bên cạnh đó, nhiều dự án, công trình chuyển từ năm trước qua còn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Đặc biệt, hiện nay giá sắt, thép tăng cao đã làm cho nhiều công trình bị đình trệ vì vượt so với dự toán.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, với nhiệm vụ được giao, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai đang tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần hoàn thiện ngay các hồ sơ, thủ tục để gửi đến kho bạc kiểm soát, thanh toán ngay khi có khối lượng được nghiệm thu. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi tốt nhất cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khi giao dịch với kho bạc./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam