Thực hiện khoản đóng góp bắt buộc đối với thuốc lá nhập khẩu

16:14 | 07/06/2021 Print
Bộ Tài chính đã có văn bản hồi đáp Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá về việc hướng dẫn nộp khoản đóng góp bắt buộc đối với thuốc lá nhập khẩu.

thuốc lá

Thuốc lá nhập khẩu. Ảnh: Mạnh Quân

Theo Bộ Tài chính, tiết a khoản 1 Điều 30 Luật Phòng chống tác hại thuốc là (PCTHTL) số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về nguồn hình thành và nguyên tắc sử dụng Quỹ PCTHTL như sau:

“1. Quỹ được hình thành từ các nguồn sau đây: a) Khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình: 1,0% từ ngày 01/5/2013; 1,5% từ ngày 01/5/2016; 2,0% từ ngày 01/5/2019. Khoản đóng góp bắt buộc được khai, nộp cùng với thuế tiêu thụ đặc biệt do cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá tự khai, tự tính, tự nộp vào tài khoản của Quỹ...".

Về các nội dung Quỹ PCTHTL nêu, căn cứ các quy định hiện hành, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không phải nộp thuế TTĐB theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì không phát sinh nghĩa vụ nộp khoản đóng góp bắt buộc (ĐGBB).

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về xử lý hoàn khoản ĐGBB đã nộp khi tạm nhập và cũng không có quy định về điều chỉnh khoản ĐGBB đã nộp thừa khi tạm nhập. Vì vậy, đề nghị Quỹ PCTHTL hướng dẫn các cơ sở nhập khẩu biết về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và khoản ĐGBB đối với hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu như nêu trên để thực hiện theo đúng quy định, tránh tiếp tục phát sinh việc nộp thừa khoản ĐGBB khi tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới.

Về chính sách thuế TTĐB đối với sợi thuốc lá, Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế TTĐB 27/2008/QH12 quy định đối tượng chịu thuế TTĐB bao gồm: “Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm”. Khoản 1, khoản 3 Điều 2 Luật PCTHTL 09/2012/QH13 quy định về giải thích từ ngữ như sau:

“1. Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác.” “3. Nguyên liệu thuốc lá là lá thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, sợi thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc lá”.

Căn cứ quy định nêu trên, sợi thuốc lá là nguyên liệu thuốc lá thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB. Thuốc lá sợi là thuốc lá thành phẩm thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Bộ Tài chính đề nghị Quỹ PCTHTL căn cứ pháp luật về thuế TTĐB và Luật PCTHTL để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam