Infographics: Ngân sách nhà nước tháng 5 và 5 tháng năm 2021

02:01 | 07/06/2021 Print
Tuy dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhưng số thu ngân sách nhà nước 5 tháng qua vẫn đạt được gần 50% dự toán. Trong khi đó, chi ngân sách nhà nước ước đạt 34,5% dự toán.

ngan sach

ngan sachngan sach

Hồng Vân

Hồng Vân

© Thời báo Tài chính Việt Nam