TP. Hồ Chí Minh: 5 tháng thu hút hơn 1,34 tỷ USD vốn FDI

13:49 | 01/06/2021 Print
Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2021, thành phố tiếp nhận hơn 1,34 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giảm 16,52% so với cùng kỳ năm trước.

anh moi

Một góc trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Cụ thể trong 5 tháng, có 187 dự án được cấp mới, với vốn đăng ký đạt 378,8 triệu USD, giảm 58,4% về số giấy phép và tăng 52,3% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký mới tập trung chủ yếu ở 2 ngành là thương nghiệp và kinh doanh bất động sản, chiếm hơn 95% tổng vốn cấp mới; trong đó thương nghiệp có 86 dự án, vốn đạt 236,3 triệu USD, chiếm 62,4% tổng vốn cấp mới và ngành kinh doanh bất động sản có 5 dự án, với vốn đạt 125,8 triệu USD (chiếm 33,2%).

Về điều chỉnh vốn đầu tư có 42 lượt dự án, với số vốn tăng thêm hơn 416 triệu USD, giảm 47,5% về số giấy phép và tăng gấp 3 lần về vốn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 7 dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với vốn đăng ký là 267,4 triệu USD.

Kế đến là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 11 dự án, vốn tăng là 85,5 triệu USD; thương nghiệp 15 dự án, vốn đăng ký điều chỉnh là 32,9 triệu USD. Các quốc gia có vốn điều chỉnh tăng cao là Nhật Bản 270 triệu USD; Singapore 72,4 triệu USD; Anh 27 triệu USD…

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2021, TP. Hồ Chí Minh cũng đã chấp thuận cho góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài 726 trường hợp, với tổng vốn đạt 542,7 triệu USD, giảm 55,9% về vốn so với cùng kỳ.

Về thu hút vốn đầu tư trong nước, tính đến giữa tháng 5, thành phố đã cấp phép 14.543 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 245.597 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép tăng 5,8% và vốn tăng 36,6%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 29,1% so với bình quân cùng kỳ năm trước./.

Gia Cư

Gia Cư

© Thời báo Tài chính Việt Nam