Tạo thuận lợi về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp Bắc Ninh và Bắc Giang

15:21 | 29/05/2021 Print
Tổng cục Hải quan có văn bản hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo về việc tạo thuận lợi trong quá trình thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang trong thời gian ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo báo cáo của Cục Hải quan Bắc Ninh, do chịu tác động của dịch Covid 19 tại địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh nên việc thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn hai tỉnh gặp không ít khó khăn.

Do đó, để cùng DN tháo gỡ khó khăn đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, cũng như không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, Tổng cục Hải quan giao cục hải quan các tỉnh, thành phố và đơn vị nghiệp vụ trực thuộc cùng với Cục Hải quan Bắc Ninh thực hiện các giải pháp cấp bách.

Cụ thể, Cục Hải quan Bắc Ninh chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc triển khai thực hiện hướng dẫn người khai hải quan khai, nộp hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Đối với các thủ tục khác thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, giải quyết các thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người khai hải quan.

Trong thời gian thực hiện cách ly tập trung, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang đề nghị chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa hoặc chi cục hải quan cửa khẩu xuất phối hợp thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.

Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang sử dụng kết quả kiểm tra nhận được từ hệ thống để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan giao cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa, chi cục hải quan cửa khẩu xuất phối hợp thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang. Chủ động các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp thuộc địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh được nhanh chóng, đúng quy định.

Tổng cục Hải quan cũng giao các đơn vị trực thuộc Tổng cục và cục hải quan các tỉnh, thành phố thành lập các tổ, nhóm nghiệp vụ theo dõi ảnh hưởng của dịch Covid 19 để kịp thời tổng hợp, báo cáo, xử lý các khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân, đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan theo thẩm quyền.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được xem xét hướng dẫn./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam